TỔNG THỐNG THỔ NHĨ KỲ CÔNG BỐ CHIẾN THẮNG TRƯNG CẦU DÂN Ý VỀ CẢI CÁCH HIẾN PHÁP

Cuộc trưng cầu dân ý về cải cách hiến pháp của 55 triệu công dân Thổ Nhĩ Kỳ đã có kết quả. Hơn 50% người dân Thổ Nhĩ Kỳ đã đồng ý với kế hoạch sửa đổi hiến pháp, theo đó tăng quyền lực cho tổng thống Tayip Erdogan.

Tổng thống Thổ Nhỉ Kỳ Tayip Erdogan đã tuyên bố chiến thắng trong cuộc trưng cầu dân ý cải cách hiến pháp ngày 16/4. Kết quả sơ bộ cho thấy có 51,35% trong 99,45% số phiếu được kiểm đồng ý với đề xuất, tỷ lệ phản đối là 48,63%. Kết quả chính thức sẽ có vào cuối tháng này.

Theo lời ông Erdogan, đã có 25 triệu người ủng hộ đề xuất cải cách hiến pháp. Theo đó hệ thống chính trị sẽ được cải tổ, quyền hành pháp của thủ tướng sẽ được chuyển sang tổng thống, đồng nghĩa quyền lực của Tổng thống Erdogan sẽ được tăng lên và vị trí Thủ tướng sẽ lần đầu tiên bị bãi bỏ trong lịch sử hiện đại của Thổ Nhĩ Kỳ.

Tổng thống Tayip Erdogan kêu gọi mọi người tôn trọng kết quả bỏ phiếu, nhưng lực lượng đối lập cho biết phản đối kết quả. Đảng Nhân dân Cộng hòa yêu cầu kiểm tra lại phiếu bầu. Trong khi đó ông Erdogan tuyên bố sẽ đề xuất tiếp một cuộc trưng cầu dân ý nữa khôi phục án tử hình.

Theo Reuters.

Advertisements